Na analyse van een toets volgt een indeling in niveaugroepen. Er zijn leerlingen die extra werk nodig hebben om te herhalen. Maar er is ook een groep die de stof goed beheerst en die wel wat verdieping kan gebruiken. 

De verschillende beheersingsniveaus t.o.v. dezelfde leerplandoelen:

  • elementair en basis: wordt van alle leerlingen verwacht
  • verdieping: aangeboden aan maar niet steeds haalbaar voor alle leerlingen en/of alle leerstofonderdelen
  • verrijking: aangeboden aan enkelingen, vooral onderzoekend. 

Verschillende beheersingsniveaus vraagt verschillende rapportering.

Voor verdieping en verrijking wordt een bijlage toegevoegd aan het rapport. Het rapport vormt een beeld van de leerling voor de leraar, voor de ouders, voor de leerling zelf.

De evaluaties worden positief gebruikt in leer- en studiekeuzeproces. Het individueel leerportfolio van de leerling wordt opgevolgd door de leercoach. Om de 5 weken is er een gesprek met leerling, ouders en leercoach.