Samen school maken is de MAX     

... 'motivatie' 
          ...... 'engagement'
                      ......... 'groei' 
Deskundig jonge mensen helpen

zich te ontplooien tot de volwassenen van morgen.

Samen school maken is de MAX: de kracht van kwaliteitsvol onderwijs als basis voor een straffe carrière als maatschappelijk geëngageerde persoon. We durven "motivatie", "engagement" en "groei" in één zin gebruiken en bouwen als scholengroep aan datgene wat echt nodig is: deskundig jonge mensen helpen zich te ontplooien tot de volwassenen van morgen.

Elk individu heeft intrinsiek de behoefte om bij te leren, om zichzelf te ontplooien. Bij sommigen lijkt deze behoefte echter (tijdelijk) afwezig. Dit is omdat één of meerdere van de psychologische basisbehoeften niet vervuld is: ze ervaren druk (controle), voelen zich niet competent en/of hebben geen warme relaties met hun omgeving. Deze basisbehoeften zijn aangeboren en universeel. De vervulling van deze basisbehoeften wordt gekoppeld aan positieve effecten zoals groei, het ervaren van plezier, persoonlijke ontwikkeling en welzijn.

Autonomie: Ieder individu ervaart de nood om zelf de controle uit te oefenen, eigen keuzes te maken en zelfredzaam te zijn.

Verbondenheid: Iedereen wil ergens bij horen, positieve relaties met anderen onderhouden en zich gesteund, gerespecteerd en waardevol voelen. Verbondenheid slaat op onderlinge betrokkenheid en de behoefte om samen ergens voor te gaan.

Competentie: Iedereen wil zich bekwaam voelen, heeft nood aan succeservaringen.

Gemotiveerde individuen spenderen meer tijd aan het leerproces en kunnen ook beter om met tegenslagen.

Ze worden gemotiveerd als ze hun leerproces zelf mee kunnen bepalen, als ze ondersteuning krijgen als dat nodig is, zonder betutteld te worden.

De leerkracht zorgt voor positieve leerervaringen door te zorgen voor structuur, duidelijkheid, gepaste uitdagingen, haalbare tussendoelen en constructieve, positieve feedback.

Onze school verhoogt de leermotivatie door:

  • Blijven werken aan een positieve relatie
  • Structuur bieden om de motivatie MAXimaal kansen te geven
  • Leerlingen helpen zich te verbinden met het belang van onderwerpen en taken
  • Oprecht luisteren naar weerstand en naar uitingen van negatieve gevoelens
  • Autonomie-ondersteunend taalgebruik boven controlerend taalgebruik
  • Het aanbieden van gepaste en haalbare uitdagingen
  • Feedback geven die een verbinding maakt tussen wat met doet en het bereiken van het beoogde doel

Motivatie heeft een invloed op de effectieve leertijd en op het doorzettingsvermogen van de leerling. Het maakt positieve energie vrij voor leeractiviteiten en zorgt ervoor dat leerlingen bereid zijn te leren. Deze energie is noodzakelijke brandstof voor duurzame leerprocessen.

 

Werken aan motivatie van leerlingen is een gezamenlijk opdracht, zowel van de leerkracht als van het gehele schoolteam.