SCHOOLVISIE: DE TOEKOMST IS VAN MIJ

We vertrekken van de nieuwsgierigheid en verwondering van de leerling. Vertrouwen, vrijheid en zelfstandigheid geeft de leerling eigenaarschap over zijn leerproces. Allen spannen we ons in om alle capaciteiten en talenten die de leerling bezit naar boven te halen en maken gebruik van de motivatie van de leerling. Drie grote drijfveren die jongeren motiveren tot leren : autonomie (ik kan het zelf), verbondenheid (samen met medeleerlingen en leerkracht als coach streven naar hetzelfde doel), competenties (ik word aangesproken op wat ik al kan).

De groei-mindset is de basis van ons onderwijs. Wij geloven in de kracht van fouten maken om te leren. Groeigesprekken helpen de de leerlingen hun sterktes en verbeterpunten te benoemen en groeikansen te plannen, terwijl we proactief werken door aan de slag te gaan met executieve functies. 

Doelenrapporten bieden inzicht in de groei en maken verdere groei mogelijk. Differentiatie is de sleutel voor een op maat gemaakt groeitraject. Feed forward motiveert leerlingen om verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen leerproces. Onze baseline? De toekomst in van mij! 

INSPIREREN EN MOTIVEREN

Jongeren breed stimuleren tot een beste versie van zichzelf. De leerstof is dezelfde als elke andere school in het secundair onderwijs, maar de manier van leren is meer zelfstandig en vertrekkend vanuit eigen ervaringen en belevingen. Zelf onderzoeken, zelf ervaren, zelf plannen, zelfdiscipline, zelf uitleggen, zelf ondernemen…

 

 

  VOEL JE BETROKKEN

Leren doe je van elkaar, aan elkaar en met elkaar. De leerlingen denken mee hoe ze tot een goed resultaat kunnen komen. Ze nemen het leerproces zelf in handen. De leraar is coach van het leerproces van elke leerling. Een tussentijds leerling-contact (vergelijk met oudercontact maar dan met de leerling) verhoogt de betrokkenheid.

 

 

                                                ONDERZOEKENDE AANPAK IN PROJECTEN

Tijdens STEM-tijd werken de leerlingen aan vakoverschrijdende projecten (wetenschappen, wiskunde, techniek). De onderzoekende aanpak is een effectieve manier om de motivatie van leerlingen voor wetenschappen, techniek en technologie te verhogen. Tijdens BUSINESS onderzoeken we hoe ondernemend je bent. Op een interactive manier duiken we in de wereld van de economie.

 

 

SUCCESERVARING OPDOEN

Breed stimuleren tot het beste van jezelf. We helpen de leerling zichzelf te ontdekken: wie ben ik, wat motiveert mij en waar zijn nog uitdagingen. De leerling haalt het maximale uit zichzelf. Dit volgen wij op in een doelenrapport. Het doelenrapport omvat zowel beoordelingen in woorden als in niveaus.

 

 

LEREN OP MAAT

Differentiatie is de wijze waarop leerkrachten met de verschillen tussen de leerlingen omgaan. Het doel is om alle leerlingen een bepaald niveau te laten behalen door te variëren. Na de klassikale instructie gaan de leerlingen de leerstof zelfstandig verwerken, zodat de leerkracht tijd heeft om de zwakke leerling verlengde instructie te geven. Voor de meer- en hoogbegaafde leerling is er verdiepingsleerstof.  De klas wordt opgedeeld in drie niveaus: een minimumniveau, een basisniveau en een hoger niveau.

 

Waarop kan je inspelen bij differentiatie?

 

  • Interesse: door aan te sluiten met de leefwereld van de leerling en interesses op te wekken
  • Leerstatus: door de leerlingen in te delen volgens ontwikkelingsniveau
  • Leerprofiel: elke leerling werkt volgens eigen tempo, zijn eigen manier van leren, de leerkracht ondersteunt

 Voor meer informatie over differentiatie klik je hier.

Motivatie heeft een invloed op de effectieve leertijd en op het doorzettingsvermogen van de leerling. Het maakt positieve energie vrij voor leeractiviteiten en zorgt ervoor dat leerlingen bereid zijn te leren. 

 

Werken aan motivatie van leerlingen is een gezamenlijk opdracht, zowel van de leerkracht als van het gehele schoolteam.