Vier lestijden per week werken we in projecten aan wetenschappen, techniek en technologie.

De onderzoekende aanpak is een effectieve manier om de motivatie van leerlingen voor wetenschappen, techniek en technologie te verhogen. Via onderzoeksvragen/probleemstellingen die de leerlingen uitdagen tot onderzoek en ontwerp wordt het probleemoplossend denken en handelen van de leerlingen gestimuleerd. 

Tijdens onze projecten houden wij rekening met gender, leerstijl en prestatieniveau.

Klik op de afbeelding, dan zie je de leerlingen van het 1ste jaar aan het werk.