Differentiatie heeft hoge verwachtingen van zorgleerlingen. Zij worden niet bij voorbaat opgegeven.

De leerkracht geeft extra zorg aan de leerling. Zorgleerlingen hebben extra tijd nodig om de leerstof tot zich op te nemen. Daarom is het goed om verlengde instructie te geven zeker bij taal en rekenen.

 Wij vinden het belangrijk dat deze leerlingen succeservaringen opdoen!

Ook tijdens de zelfstandige verwerking kan de leerling extra hulp inroepen van de leerkracht of een medeleerling.

Voor de zorgleerlingen wordt er preteaching gegeven, terwijl de klas zelfstandig werkt. Bij preteaching krijgen zwakke leerlingen voor de les alvast uitleg over de lesstof. Op deze manier krijgen de leerlingen twee keer instructie, dat heeft een positief effect op de resultaten.

Preteaching werkt preventief, want op het moment dat de zwakke leerlingen zelfstandig aan de slag moeten, hebben ze al twee keer uitleg gehad en maken ze minder fouten. Dat versterkt hun zelfvertrouwen. Ook durven de zwakke leerlingen eerder actief mee te doen bij de instructie in de klas, omdat ze de lesstof al een beetje begrijpen.

Preteaching is ook effectief voor leerlingen met een leerstoornis, zoals dyslexie of dyscalculie. Zij hebben veel baat bij extra instructie en meer oefentijd.