Aanwakkeren van leerbereidheid en stimuleren van de intrinsieke leermotivatie als leidraad. 
Op didactisch vlak wordt vertrokken van de leermotivatie van de leerlingen zelf. Het "zelf toekomst willen maken" ligt grotendeels bij de motivatie en de leerbereidheid van de leerlingen. Er wordt niet alleen gewerkt met prikkelende onderwerpen, methodes en/of activiteiten. Ook het stellen van gepaste/haalbare uitdagingen en het aanbieden van (leer)structuur stimuleert de wil om maximaal je talenten te ontwikkelen. 

De ontwikkeling van een positieve persoonlijkheid die leidt tot zelfzekere (jonge) mensen, die hun talenten en hun zwaktes kennen en kunnen inzetten, behoort tot de identiteit van onze middenschool. 

Tenslotte wordt gefocust op een grote verbondenheid tussen de leerkracht en leerlingen. Dit samen'werken' zorgt voor een sterk leerklimaat. Het citaat van Nikola Tesla "De toekomst is van mij"is dan niet alleen een baseline van de school maar tevens een warme en stimulerende uitdaging voor onze leerlingen